Budo World

The 3rd Budo World Seminar

The 3rd Budo World Seminar

Date and Time: July 17, 2017 14:00
Location: Institute of Health and Sports Sciences, University of Tsukuba B510

Program
• Research on Dainihon-butokuka

Yudai Tsutsui (Faculty of Health and Physical Education, University of Tsukuba)

• Research on Yamanaka Takeshi’s Bushido Thought

Takashi Horikawa (Faculty of Health and Physical Education, University of Tsukuba)

• A study on a new teaching method focusing on the time difference between striking and stepping in the men technique of kendo

Kentaro Takenaka (National Institute of Fitness and Sports in Kanoya )

Contact: Toshinobu Sakai
sakai.toshinobu.gp@u.tsukuba.ac.jp

Participants:
Toshinobu Sakai, Junko Oishi, Yuji Arita, Makoto Saito, Akira Kozawa, Ryosuke Kawai, Tatsuya Ono, Go Segawa, Masayuki Ichihara, Yoichiro Sasaki, Yudai Tsutsui, Takashi Horikawa, Taiga Tsurubayashi, Masaki Yoshioka, Miki Norita, Daiki Tsukamoto, Pinter Peter, Tomomi Abe, Yuta Sato, Seiya Kano, Shinnosuke Matsui, Miho Takenaka, Kenshiro Matsuzaki