Budo World
第12回 武道ワールド・セミナー
第12回 武道ワールド・セミナー

第12回 武道ワールド・セミナー

日時:令和元年12月8日(日)14:00〜   場所:筑波大学体育系棟 B510 プログラム 【研究発表】 阿部 智美(筑波大学大学院) 近世における武道関係用語に関する一考察      田嶋 結 (筑波大学大学院) 外…