Budo World

第1回 武道ワールド・国際フォーラム

武道ワールド・身体運動文化学会_プログラム

Takehisa Hagiwara, Toshinobu Sakai

Tesushi Abe, Sinichi Ishikubo, Toshinobu Sakai


Takehisa Hagiwara


Kiyokau Maebayashi


Mihalik Hunor


Junoko Oishi


Masasuke Kuwamori

Szabó Balázs


Tetsushi Abe


林伯修 Lin, Po-Hsiu


Shinichi Ishikubo

Yukiko Takami, Fumiko Nakajima, Tatsuya Ono, Takamitsu Iwamoto


Shigeru Nisugi